Reanimatie AED

Reanimatie & AED training

Snel handelen is bij een reanimatie cruciaal. De eerste minuten zijn van levensbelang. Uit onderzoek blijkt dat de hulpbereidheid toeneemt, als mensen weten wat ze moeten doen.


De overlevingskans wordt met bijna 50 % vergroot als er binnen de eerste 6 minuten begonnen wordt met de reanimatie in combinatie met gebruik van de AED.

Tijdens de reanimatie & AED training leert u:

  • Reanimeren
  • Werking en gebruik AED 
  • De veiligheid bij het reanimeren en AED gebruik
  • Diagnostiseren 
  • Diverse praktijk oefeningen

Naast de reguliere inhoud van de training kunnen wij ook de reanimatie van baby en kind verzorgen.